Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Szkolenie ma na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia lub modernizacji zasad  zarządzania wyposażeniem pomiarowym w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa i międzynarodowych norm.  Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej i skierowane jest do kadry nadzorującej system zarządzania, personelu laboratorium oraz kontroli jakości, a także pozostałych użytkowników przyrządów pomiarowych.

Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo i ukończenie szkolenia.