Nowe szkolenia, normy, wydarzenia

Aktualności

Nowe szkolenie: optymalizacja harmonogramu wzorcowania metodą OPPERET

Pod tym melodyjnym i enigmatycznym zarazem skrótem kryje się francuskie: Optimisation des périodicités d’étalonnage, czyli nic innego jak po prostu optymalizacja okresów wzorcowania. Metoda wymaga zaangażowania większego zespołu, najlepiej przekrojowo ze wszystkich zaangażowanych w proces działów (coś na kształt FMEA). Celem, który chcemy osiągnąć jest opracowanie skutecznego modelu predykcyjnego, który pozwoli skutecznie określać najlepszy harmonogram kalibracji, minimalizujący ryzyko otrzymania wyników…