Czy jesteś przekonany, że Twój system zarządzania pomiarami i wyposażeniem pomiarowym jest skuteczny?

Wraz ze wzrostem popularności systemów zarządzania opartych na ISO 9001 powstała konieczność zdefiniowania i rozwoju systemów zarządzania pomiarami i wyposażeniem pomiarowym. Niestety z mojego doświadczenia wynika, że dotyczący zasobów do monitorowania i pomiarów punkt 7.1.5 normy ISO 9001:2015 (poprzednio 7.6) jest piętą achillesową wielu firm, a więc i osób wdrażających a później audytujących systemy.

Prawda jest taka, że spełnienie wymagań normy ISO 9001 w obszarze punktu 7.1.5 to tylko absolutne minimum pozwalające na podtrzymanie certyfikatu…

Jeżeli naprawdę zależy nam na jakości i doskonaleniu, to nasz system musi być wzbogacony o składniki z przewodników takich jak norma ISO 10012.

Dlaczego jest to problem?

Najogólniej stwierdzić można, że problemy powodowane przez niedopasowanie systemu zarządzania do potrzeb organizacji mają charakter:

  • Jakościowy: organizacja boryka się z dużą ilością reklamacji i braków, dodatkowo marnuje większe ilości zasobów (materiałów i roboczogodzin), co powoduje zwiększenie kosztów
  • Finansowy: organizacja ponosi zbyt wysokie koszty w obszarze zapewnienia jakości
  • Wizerunkowy: utrzymywanie się tego stanu doprowadza w końcu do poważnej reklamacji, zagrożenia życia, utraty klienta, spadku morale w firmie jako konsekwencji nieskutecznego zarządzania

To, że katastrofa nie wydarzyła się natychmiast, nie oznacza wcale, że nie nadchodzi…

Czym więc naprawdę jest system zarządzania pomiarami i wyposażeniem pomiarowym?

Skuteczny system zarządzania pomiarami i wyposażeniem pomiarowym to:

Zbiór procedur i zasad zapewniających, że wyposażenie pomiarowe i procesy pomiarowe są przystosowane do ich zamierzonego użycia. Ma istotne znaczenie w osiąganiu celów dotyczących jakości wyrobu i zarządzaniu ryzykiem niepoprawnych wyników pomiarów.

Jak pomagam?

W celu naprawy systemu zarządzania pomiarami a tym samym poprawy jakości i ograniczenia kosztów proponuję kompleksowe doradztwo i przeprowadzenie przez proces, składający się typowo z następujących etapów:

  • Rzetelny audyt systemu
  • Ocena i określenie rzeczywistych wymagań
  • W razie potrzeby konieczne inwestycje w niezbędne zasoby (sprzęt,oprogramowanie wspierające, kadra, dokumentacja)
  • Poprawa istniejącej, utworzenie nowej dokumentacji
  • Szkolenie dla kadry inżynierskiej, personelu działu jakości
  • Szkolenia dla użytkowników przyrządów i uczestników procesów pomiarowych
  • Powtórny audyt

Więcej informacji na moim blogu